top of page

Hoe competente werknemers aan boord krijgen en blijvend motiveren?

De grootste uitdaging van een werkgever en ondernemer is om zich te omringen met een competent en gemotiveerd team dat samen met hem de missie en doelstellingen van de organisatie kan realiseren.

Het aantrekken van goede mensen, de selectie, opleiding, een goede integratie binnen het team, hun drive en motivatie op peil houden…vragen heel wat inzet, energie en ook financiële middelen. Een goede match inzake competenties maar ook waardebeleving en persoonlijke redenen zijn essentieel.

Maar wat zijn nu specifiek die belangrijke elementen die mensen ertoe aanzetten om loyaal te zijn aan hun werkgever en zichzelf ook dagelijks tevreden te voelen met het werk dat ze kunnen doen? We nemen vaak aan dat mensen die hun werk goed doen, het waarschijnlijk ook graag doen. Toch betekent dat niet per se dat ze bij hun werkgever zullen blijven.

Daarom enkele tips om de beste medewerkers aan boord te krijgen en ook te houden:

1. Een visie en missie met voldoende zingeving en een duidelijk project.

Uit verschillende studies blijkt dat vooral de jongere generaties nood hebben aan een werkgever met visie en een maatschappelijk verantwoord project dat ook concreet vertaald wordt in doelstellingen. Niets zo frustrerend als een werkomgeving waar hoge aspiraties niet vertaald worden in strategische doelstellingen die ook effectief nagestreefd worden. Zonder die vertaling blijft het bij goede bedoelingen en mooie woorden. Welk persoon met talent wil zijn energie en tijd in een onduidelijk project investeren? Werknemers willen graag betrokken worden bij een concreet project waarin ze zich herkennen en mee kunnen aan bouwen.

2. Aandacht voor mensen en wederzijds respect.

Een organisatie die enkel oog heeft voor cijfers en winst en daarbij het belang van zijn medewerkers uit het oog verliest werkt nefast. De goede en gedreven mensen verlaten het bedrijf en de minder competente of apathische medewerkers die moeilijker een alternatief vinden, blijven over. Gevolg is dat er een cultuur groeit waar een ongezonde sfeer heerst van middelmatigheid, lage morele waarden en gebrek aan discipline en respect.

“AANDACHT” voor mensen en hun behoeften en een open communicatie daarover zijn cruciaal voor de motivatie en samenwerking van het team. Natuurlijk zijn winst, omzet, stakeholders en productiviteit cruciaal maar het resultaat van de organisatie wordt nu eenmaal bepaald door de mensen die er werken!

3. Structuur met ruimte voor verantwoordelijkheid en zelfsturing.

Elke organisatie heeft nood aan structuur en leiding maar een rigide top-down organisatie is niet meer van deze tijd en creëert ongelukkige medewerkers!

Competente en begaafde mensen willen niet alleen produceren maar de kans krijgen om eigen ideeën aan te brengen en uit te werken en voldoende ruimte en beslissingsmacht hebben binnen hun verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid zonder impact leidt naar demotivatie en uiteindelijk naar burn-out.

4. Verantwoordelijkheid impliceert wederzijds vertrouwen en erkenning.

Als bedrijfsleider heb je een voorbeeldrol. Medewerkers kijken naar het gedrag van hun leidinggevende en wegen het af aan zijn beloftes en voornemens. Indien er onethisch gehandeld wordt met leveranciers, klanten, stakeholders en gemaakte beloftes worden niet ingelost dan verliezen betrouwbare medewerkers het vertrouwen en de verbondenheid met de waardebeleving in het bedrijf en zullen ze afhaken. Diegenen die blijven zullen de heersende cultuur overnemen…

Omgekeerd is het als leidinggevende ook fundamenteel om je mensen het nodige vertrouwen te geven om hun verantwoordelijkheden op te nemen en in te vullen. En ze daarvoor ook te erkennen.

5. Motiveren betekent communiceren!

Rapporteren aan leidinggevenden die eerder omwille van hun status dan hun expertise gezag uitoefenen en/of er niet in slagen een goede communicatie te bewerkstelligen binnen het team zijn dikwijls een reden van ontslag meer nog dan de organisatie of het werk zelf! Een vlotte interne communicatie waar alles gezegd kan worden zonder zich bedreigd te voelen is fundamenteel voor een gezonde werkrelatie. (zie ook mijn artikel over groepsdynamica op de blog www.sens-able.be)

Ondersteun en ontwikkel daarom leidinggevenden om effectief en verbindend te communiceren en zo werktevredenheid en zelfsturing binnen hun team te bewerkstelligen.

6. Wat je aandacht geeft groeit…!

Medewerkers vragen aandacht en willen voelen dat ze evolueren en bijleren in hun werk. De wetenschap dat ze professioneel een uitdaging hebben, niet noodzakelijk hiërarchisch maar ook inhoudelijk, motiveert. Het gemis ervan maakt dat verveling en routine hun intrede doen en men elders gaat kijken. Het belang van een gezonde opvolging en bevordering van talent binnen de organisatie is dan ook een garantie voor de groei van de gehele organisatie en de impact die ze kan hebben op de omgeving en de maatschappij.

Als werkgever heb je de touwtjes in handen om ervoor te zorgen dat getalenteerde en gedreven werknemers gemotiveerd blijven en dat ze niet vertrekken bij de eerste kans die ze krijgen om elders aan de slag te gaan. Als organisatie goed presteren draait vooral rond een duidelijk project met concrete doelstellingen, een gezond talentbeheer met ruimte voor zelfsturing en een open communicatie waarin wederzijds respect centraal staat!

Wil je meer weten over hoe dit aan te pakken? Wil je graag van gedachten wisselen over je huidige gevoerde beleid en met een sparring partner werken naar optimalisatie van je resultaten?

Neem dan contact op

voor een vrijblijvend gesprek met Kristel Dillen via onderstaande coördinaten:

Sensable

Denis Verschuerenstraat 20

2222 Itegem (Heist op den Berg)

0475/775980

kristel@sens-able.be

www.sens-able.be

Recente berichten
Archief
bottom of page