De verrassende waarheid over wat ons ècht motiveert.

In het bedrijfsleven zien we vaak een klassieke manier van ‘motiveren’: ‘belonen’ wat goed is (via incentives, bonussen,… ) en straffen wat niet goed is. Maar werkt dit wel ècht motiverend? De wetenschap zegt anders. In zijn boek ‘Drive’ licht Daniel Pink de resultaten van wetenschappelijk onderzoek toe en komt op die manier tot drie essentiële elementen van motivatie.

1. Autonomie

Hoe komt het dat medewerkers ‘hun verantwoordelijkheid niet nemen’? Beschikken zij niet over het ‘juiste DNA’ of doen wij niet voldoende om hen hierin te stimuleren?

Wetenschappelijk werd bewezen dat het belonen van gewenst gedrag (en het bestraffen van het ongewenste) er toe leidt dat men zich op korte termijn zal inzetten om deze beloning te krijgen of de straf te vermijden. Eenmaal verkregen, ebt het gedrag echter weg, het verankert niet.

Om het gewenste gedrag te stimuleren en de goede prestaties te bekomen die daaruit voortvloeien, is autonomie nodig:

- over de taak (wat doe ik)

- over de tijd (wanneer doe ik het)

- over het team (met wie doe ik het)

- over de techniek (hoe doe ik het)

Stel jezelf de ‘autonomie’-vraag:

- als leidinggevende: hoe kun je de werkomgeving vervangen door een meer autonome omgeving? Leid je je medewerkers met vragen of met antwoorden? Ga je dialoog aan of gebruik je dwang?

- als werknemer: hoe tevreden ben je met de autonomie die je krijgt (op vlak van taak, tijd, team en techniek)? Welk stukje autonomie vind jij het belangrijkst en hoe kan je eventueel bijsturen hierin?

2. Meesterschap

Alleen betrokkenheid kan meesterschap opleveren – beter worden in iets wat er toe doet. Meesterschap begint met flow – de optimale ervaring die je hebt wanneer de uitdaging waarvoor je staat, precies aansluit op je capaciteiten. Slimme bedrijven vullen de dagelijkse activiteiten van hun medewerkers aan met taken die niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn.

Maar hoe vaak zien we ook dat medewerkers net díe taken krijgen waar ze precies goed in zijn of die taken die misschien iemand anders niet wil doen? Het ervaren van flow ligt op die momenten laag en dergelijke situaties vormen geen uitdaging.

Stel jezelf de ‘meesterschap-’vraag:

- als leidinggevende: welke aanpassingen zou je aan je organisatie kunnen doen (fysieke omgeving, de processen, de regels) om betrokkenheid en meesterschap bij alle betrokkenen te bevorderen? Geef je mensen de kans om te oefenen? Wat gebeurt er als ze fouten maken of op problemen stuiten?

- als werknemer: beschrijf een moment uit het nabije verleden waarop je flow ervoer. Wat was je aan het doen? Waar was je? Hoe zou je je rol zodanig kunnen aanpassen dat die je meer van dit soort optimale ervaringen bezorgt?

3. Zingeving

Autonome mensen die streven naar meesterschap, presteren op een hoog niveau. Maar zij die dat doen in dienst van een hoger doel, kunnen nog meer bereiken. De mensen die het diepst gemotiveerd zijn, koppelen hun verlangens aan een doel dat groter is dan zijzelf. Deze zingeving zorgt voor energie.

Stel jezelf de ‘zingeving’-vraag:

- als leidinggevende: heeft jouw organisatie een hoger doel? Welk is dat? Zijn je medewerkers zich hiervan bewust? Weten zij waartoe zij elke dag opnieuw bijdragen?

- als medewerker: waarom werk je? Wanneer vind je je werk zinvol? Voer eens een functioneringsgesprek met jezelf en ga na of je goed op weg bent om jouw doel te bereiken of waar je bij moet sturen.

Duidelijk is dat je mensen niet (blijvend) kan motiveren met een beloning zoals een bonus. Het aanspreken van zijn behoefte aan autonomie, zijn streven naar meesterschap en de waarden die hij belangrijk vindt, kan ervoor zorgen de medewerker gelukkiger is in zijn job en organisaties op die manier betere resultaten halen.

Wil je graag meer info omtrent de ondersteuning die we kunnen bieden bij het samenstellen en motiveren van een competent team? Kies je bewust voor een mensgerichte bedrijfscultuur, een goede interne communicatie en het stimuleren van initiatief en groei van je medewerkers? Neem dan vrijblijvend contact voor een verkennend gesprek en we zetten graag mee de schouders onder jouw project!

Kristel Dillen

Sensable, 0475/775980

kristel@sens-able.be

www.sens-able.be

Recente berichten
Archief

© 2017 by BuzzTools