top of page

WAAROM COMPETENTE WERKNEMERS HUN JOB VERLATEN...

Het kan frustrerend en demotiverend zijn om een geweldige medewerker te verliezen. De kost en de energie om goede mensen aan te trekken, de selectie, opleiding, onzekerheid omtrent de goede integratie binnen het team, de druk op andere medewerkers … Soms is het duidelijk dat er een foute match was inzake competenties, waarden beleving, persoonlijke redenen… Dan kunnen er lessen getrokken worden. Maar wat indien alles goed lijkt te lopen en mensen toch kiezen voor een andere uitdaging? We nemen vaak aan dat mensen die hun werk goed doen, het waarschijnlijk ook graag doen. Toch betekent dat niet per se dat ze bij hun werkgever zullen blijven. Je beste medewerkers aan boord houden begint bij het begrijpen van de redenen waarom ze vertrekken.

Lolly Daskal, President en CEO van ‘Lead From Within’, gaat in een recent artikel op Inc.com dieper in op de zeven belangrijkste redenen waarom medewerkers er de brui aan geven :

  1. Stagnatie, stilstand

Medewerkers willen voelen dat ze evolueren en bijleren in hun werk. De wetenschap dat ze professioneel een uitdaging hebben, niet noodzakelijk hiërarchisch maar ook inhoudelijk motiveert. Het gemis ervan maakt dat verveling en routine hun intrede doen en men elders gaat kijken.

  1. Overwerk

Periodes van stress en overbelasting komen in de meeste jobs wel eens voor, maar niets wat werknemers zo snel laat opbranden als overwerk. En dikwijls is het zo dat de meest competente en toegewijde medewerkers, diegenen die je het meest vertrouwt, ook het meest belast worden. Indien ze de indruk hebben meer en meer taken te moeten opnemen en vooral indien dat gebeurt zonder enige vorm van waardering, promotie, groeimogelijkheden, compensatie… voelen ze zich na een tijd terecht misbruikt. Met als gevolg een groeiende ontevredenheid en demotivatie.

  1. Gebrek aan visie

Niets zo frustrerend dan een werkomgeving waar visie en hoge aspiraties niet vertaald worden in strategische doelstellingen die ook effectief nagestreefd worden. Zonder die vertaling blijft het bij goede bedoelingen en mooie woorden. Welk persoon met talent wil zijn energie en tijd in een onduidelijk project investeren? Werknemers willen graag betrokken worden bij een concreet project waar ze zich in herkennen en mee kunnen aan bouwen.

  1. Gebrek aan respect voor mensen

Een organisatie die enkel oog heeft voor cijfers en winst en daarbij het belang van zijn mensen uit het oog verliest werkt nefast. De goede en gedreven mensen verlaten het bedrijf en de minder competente of apathische medewerkers die moeilijker een alternatief vinden, blijven over. Gevolg is dat er een cultuur groeit waar een ongezonde sfeer heerst van middelmatigheid, lage morele waarden en gebrek aan discipline en respect.

Natuurlijk zijn winst, omzet, stakeholders en productiviteit cruciaal maar het resultaat van de organisatie wordt nu eenmaal bepaald door de mensen die er werken!

  1. Gebrek aan erkenning

Zelfs de meest onbaatzuchtige mensen houden aan waardering en erkenning voor het werk dat ze doen! Wanneer je je medewerkers niet erkent demotiveer je ze niet alleen maar mis je ook de meest effectieve mogelijkheid om goede prestaties te bevorderen. En dat betekent niet dat er grote budgetten nodig zijn voor hoge salarissen of bonussen. Er zijn vele low cost mogelijkheden om medewerkers te appreciëren of een schouderklopje te geven. Mensen die het gevoel hebben niet mee te tellen worden apathisch.

  1. Gebrek aan vertrouwen

Als bedrijfsleider heb je een voorbeeldrol. Medewerkers kijken naar het gedrag van hun leidinggevende en wegen het af aan zijn beloftes en voornemens. Indien er onethisch gehandeld wordt met leveranciers, klanten, stakeholders en gemaakte beloftes worden niet ingelost dan verliezen betrouwbare medewerkers het vertrouwen en de verbondenheid met de waardenbeleving in het bedrijf en zullen ze afhaken. Diegenen die blijven zullen de heersende cultuur overnemen…

  1. Een te sterke hiërarchie

Elke organisatie heeft nood aan structuur en leiding maar een rigide top-down organisatie is niet meer van deze tijd en creëert ongelukkige medewerkers!

Competente en begaafde medewerkers willen niet alleen produceren maar de kans krijgen om eigen ideeën aan te brengen en uit te werken en voldoende ruimte en beslissingsmacht hebben binnen hun verantwoordelijkheid. Rapporteren aan leidinggevenden die eerder omwille van hun status dan hun expertise gezag uitoefenen en/of er niet in slagen een goede communicatie te bewerkstellingen binnen het team zijn dikwijls een reden van ontslag meer nog dan de organisatie of het werk zelf!

De conclusie is dat goede werknemers zelden vertrekken vanwege het werk of de omgeving. Hun baas blijkt meestal de doorslaggevende factor.

Als werkgever heeft u dan ook de touwtjes in handen om ervoor te zorgen dat gemotiveerde werknemers gemotiveerd blijven en dat ze niet vertrekken bij de eerste kans die ze krijgen om elders aan de slag te gaan. Als organisatie goed presteren draait vooral rond motiveren en communiceren!

Wil je weten hoe dit aan te pakken? Wil je graag van gedachten wisselen over je huidige gevoerde beleid en met een sparring partner werken naar optimalisatie van je resultaten?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met Kristel Dillen via onderstaande coördinaten:

Sensable

Denis Verschuerenstraat 20

2222 Itegem (Heist op den Berg)

0475/775980

Kristel@sens-able.be

www.sens-able.be

Recente berichten
Archief
bottom of page