top of page

Bouwstenen voor optimaal menselijk functioneren in de werkcontext.


Hoe zorg je ervoor dat je werknemers goed in hun vel zitten, mooie prestaties leveren en kwalitatief gemotiveerd zijn? Belangrijk hierbij is dat werknemers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, plezier vinden in hun werk en zich ermee identificeren. Maw. Intrinsiek gemotiveerd zijn. De motivatie komt vanuit henzelf (interesse, nieuwsgierigheid, zin om te leren…), door de omstandigheden waarin ze werken. Heel anders is het met extrinsieke motivatie (loon, evaluaties, referenties, voordelen…). Motivatie die vanuit de omgeving moet komen. Het gevaar dat daar om de hoek loert is ‘de gouden kooi’ die op termijn nefast werkt en leidt naar burn out, bore out, gebrek aan creativiteit…. Daarnaast worden werknemers die goed in hun vel zitten meer gestimuleerd tot positieve attitudes, zelfrealisatie en groei.


Hoe kan je echter die omstandigheden creëren waarin mensen zichzelf kunnen motiveren ipv dat anderen hen moeten proberen motiveren? De theorie van de zelfdeterminatie biedt hiervoor alvast een kader. Volgens die theorie van de zelfbeschikking bereik je autonome motivatie door te voldoen aan drie universele psychologische basisbehoeftes samengevat als het ‘ABC van motivatie’:


Autonomie: het gevoel van keuze en vrijheid in handelen, denken en voelen, zodat je aan het roer staat van je eigen leven.

Betrokkenheid: het verlangen om connectie te voelen met anderen en om je gewaardeerd te voelen.

Competentie: de behoefte om je bekwaam te voelen om doelen te bereiken en te kunnen bijdragen.


Samengevat kan je dus stellen dat het van primordiaal belang is een werkcontext te creëren waarin werknemers het gevoel hebben dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen, dat ze ergens bij horen en dat ze echt goed zijn in wat ze doen.

Hoe beter de drie behoeftes ondersteund worden, hoe autonomer en dus kwaliteitsvoller de motivatie. Is iemand in je team niet gemotiveerd? Check dan eens of bovenstaande drie behoeften wel voldoende vervuld zijn. De persoonlijkheid van individuele werknemers is hierin natuurlijk ook een belangrijke factor. Niet voor iederen wegen deze behoeften even sterk door. Vandaar het belang van een open en verbindende communicatie met leidinggevenden en een positieve leiderschapsstijl.


Wil je meer weten over dit thema of heb je graag ondersteuning en/of coaching bij de concretisering van een stimulerende werkcontext, verbindend en positief leiderschap en een competent en intrinsiek gemotiveerd team?

Aarzel niet contact op te nemen voor een verkennend en vrijblijvend gesprek.


Comments


Recente berichten
Archief
bottom of page