top of page

TEAMVORMING EN PERSOONLIJKHEIDSTYPES


Tijdens mijn lange internationale loopbaan in personeelszaken heb ik vele managementtheorieën en psychosociale technieken zien komen en gaan. Als ik er nu op terugblik is er vooral één benadering die me zowel bij mijn eigen inzicht als in mijn begeleiding van individuele werknemers en teams het meest heeft geholpen, nl de Meyers-Briggs Type Indicator.

De methode, die verschillende persoonlijkheidstypes beschrijft werd ontwikkeld door een moeder en dochter die er hun namen aan gaven en die zich baseerden op de theorieën van Carl Gustav Jung. Volgens Meyers-Briggs en ook Jung gaat het om aangeboren voorkeuren (of ontwikkeld in de eerste levensjaren) die weinig of niet aan verandering onderhevig zijn. We kunnen ons gedrag en houding leren aanpassen maar de onderliggende voorkeuren blijven grotendeels ongewijzigd.

Op basis van een vragenlijst plaatst elke deelnemer zichzelf op vier continuüms. Sterk vereenvoudigd ziet het er als volgt uit:

E (voor extraversion) tegenover I (voor introversion), afhankelijk of men zijn energie vooral betrekt uit de omgeving of uit zijn eigen innerlijke wereld;

S (voor sensing) tegenover N (voor intuition), afhankelijk of men vooral gericht is op bekende feiten of meer op mogelijkheden en implicaties;

T (voor thinking) tegenover F (voor feeling), afhankelijk of men zijn beslissingen eerder neemt op basis van onpersoonlijke analyse en logica of eerder op zijn persoonlijke waarden;

J (voor judgement) tegenover P (voor perceiving), afhankelijk of men de voorkeur geeft aan een planmatige, beslissende en ordelijke manier van leven of aan een flexibele, spontane levenswijze.

Belangrijk aan de typologie is dat er geen goede of slechte karaktertrekken zijn. Dit ontbreken aan een oordelend kader biedt veiligheid voor het uitwisselen van de gegevens en ook dikwijls zelfaanvaarding.

Als men het instrument voorlegt aan de leden van een team en de resultaten in groep bespreekt, leidt dit niet enkel tot meer zelfkennis maar ook tot begrip voor de eigenheid van de collega's. Dus zowel beter inzicht in het eigen functioneren als in dat van andere medewerkers. Op die manier worden heel wat misverstanden en tegenstellingen verhelderd. Meningsverschillen kunnen blijven bestaan, maar het wordt dikwijls duidelijk waar die vandaan komen.

Enkele persoonlijk herinneringen en anekdotes….:

1. Ik had twee medewerkers in mijn HR-team die na een levendige bespreking me ieder hun versie van de vergadering gaven. De T, heel enthousiast: “Het was een goede kritische discussie waar ik veel plezier aan beleefd heb. Uitdagend intellectueel vuurwerk.”

De F, teleurgesteld: “Wat is er in T gevaren? Ze heeft mijn voorstellen allemaal afgekraakt. Ik begin te geloven dat ze iets tegen mij heeft.”

Wat de eerste zag als het analyseren van feiten en confronteren van meningen, zag de tweede niet enkel als een verwerping van zijn ideeën maar ook van zijn persoon.

2. Een J vraagt of P met een voorstel akkoord is. De P antwoordt dat hij er het aan de ene kant mee eens is, maar anderzijds dan weer niet. Voor hij kan uitspreken barst de J uit: “Kan jij nu nooit eens een standpunt innemen zonder te schipperen.”

De P ziet de wereld nu eenmaal in voortdurend genuanceerde grijzen, terwijl ze voor de J eerder verhelderend zwart-wit is.

3. Een N in een vergadering met een aantal S-en. De N maakt een suggestie waar niemand op reageert. Hij kruipt wat in zijn schulp. Na drie kwartier discussie maakt iemand anders dezelfde suggestie en wordt dadelijk bijgetreden. Gelukkig merkt iemand nog op: “Heeft N dat al niet een tijdje geleden gesuggereerd?”.

N maakte een intuïtieve gedachtesprong, waar de logisch voortploegende groep geen oog voor kon hebben tot ze er logischerwijze bij uitkwamen.

Zoals zo dikwijls als het om diversiteit gaat, zal ook een team waarin diverse persoonlijkheidstypes deelnemen betere beslissingen nemen omdat de problemen van meerdere invalshoeken bekeken worden. En als de teamleden die diverse input ook kunnen begrijpen en duiden, en er een open communicatie over bestaat, dan wordt het een sterke troef voor het team.

Wil je graag een klankbord en advies om het beste uit jouw team te halen en de motivatie en interne communicatie te optimaliseren?

Neem dan contact voor een vrijblijvend gesprek met

Kristel Dillen

0475/775980

kristel@sen-able.be

www.sens-able.be

Recente berichten
Archief
bottom of page