top of page

Groepsdynamica en het geheim van het perfecte team!

Bron: New York Times Magazine: Project Aristoteles van Google

Dat het succes van een organisatie niet afhangt van de optimalisatie van individuen is voor de meeste bedrijfsleiders al wel duidelijk. Het meeste werk is immers ‘team based’. De complexiteit van het bedrijfsleven en de toenemende globalisatie maken dat verschillende departementen nauw moeten samenwerken aan projecten, elk vanuit hun invalshoek. In bepaalde ondernemingen spenderen werknemers 75% van hun tijd aan communiceren met collega’s van andere departementen.

De competitiviteit van een onderneming hangt dan ook nauw samen met het optimaliseren van de teamwerking. Beter functionerende teams betekent minder fouten, meer innovatie, betere oplossingen…. Niet alleen de resultaten maar ook de job satisfactie neemt toe !

Hoe slaagt men er echter in om het ‘perfecte team’ samen te stellen ?

Uit onderzoek en ervaring blijkt duidelijk dat het niet te maken heeft met het samenbrengen van de slimste of beste mensen. ‘Wie’ in het team zit is niet de bepalende factor!

Ook het ‘hoe’ , het delen van dezelfde waarden en normen omtrent aanpak en werk wegen niet sterk genoeg door. De groepsnorm neemt al snel de overhand en is op termijn sterker dan de individuele waarden en normen.

Wat echter wel de doorslag geeft is de manier waarop met elkaar omgegaan wordt binnen de groep! Een positieve aanpak heeft een verhoging van de collectieve intelligentie als gevolg. Een negatieve aanpak is destructief voor de resultaten van de groep.

De twee elementen die hierin bepalend zijn :

  • ‘Turn talking’, dus een open communicatie waar iedereen ruimte krijgt om te spreken zonder dat die bang moet zijn om een figuur te slaan.

  • ‘Social sensitivity’, of aandacht voor de gevoelens van anderen en empathie.

Het klimaat en de sfeer in een team wordt bepaald door het onderling vertrouwen en respect zodat mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. M.a.w. de psychologische veiligheid is een sterk bepalende factor!

Data onderzoek en uitgebreid studiewerk bevestigen hier nogmaals wat bevlogen bedrijfsleiders en leidinggevenden weten en toepassen nl dat teams maar goed presteren en innoveren als mensen luisteren naar mekaars argumenten, interesse tonen voor mekaar en respect hebben voor mekaars gevoelens en noden!

Aandacht geven betekent ook aandacht terug krijgen van zijn medewerkers!

Het belang van het credo van Sensable: “Aandacht voor mens en organisatie” wordt hierbij nogmaals bevestigd!

Wil ook jij kunnen vertrouwen op een competent en gemotiveerd team om

de bedrijfsresultaten en de job satisfactie van je medewerkers te verhogen ?

Dan kan Sensable de juiste inzichten aanbrengen en samen met jou een plan uitwerken voor de gepaste aanpak!

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via onderstaande coördinaten.

Recente berichten
Archief
bottom of page